ساختمان های صنعتی مجتمع آلومینیوم جنوب

طراحی و اجرای سایت مدیریتی سالکو

مجتمع آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگترین مجتمع تولید آلومینیوم خاورمیانه، در منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد واقع شده است. از پیش نیازهای شروع به کار در این منطقه ایجاد کمپ هایی جهت استقرار مدیران و کارکنان می­ باشد.

کارهای انجام شده

احداث کمپ های مدیریتی و اداری برای کارکنان مجتمع آلومینیوم جنوب و نیز یک مجموعه خوابگاهی برای کارکنان شرکت  NFC در ورودی شهر لامرد که شامل تمامی امکانات و ملزومات رفاهی یک مجموعه اقامتی است.

محوطه سازی و اجرای کلیه تاسیسات روشنایی، آب و برق، فاضلاب و فنس کشی.

نصب پنل ­های خورشیدی برای تامین آب گرم.

مالک: شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو)

کارفرما: NFC 

 (China Non-ferrous Industry’s Foreign Engineering and Construction)

مدت اجرا: چهار ماه

کمپ مدیریتی عسلویه

کمپ مدیریتی-اداری

موقعیت مکانی: لامرد

سال: ۱۳۹۴