مسجد جامع تاجیکستان​

طراحی، ساخت و نصب نمای داخلی و خارجی مسجد جامع دوشنبه

مسجد جامع دوشنبه در کشور تاجیکستان با گنجایش ۱۰۰ هزار نفر و مساحت ۱۲ هکتار، بزرگترین مسجد جامع آسیای میانه به شمار می رود. پروژه ساخت این مسجد از سال ۲۰۱۱ کلید خورده است و پس از طی مراحل اولیه و اتمام سازه اصلی و تکمیل نقشه برداری نما، عملیات اجرایی نما از سال ۲۰۱۶ با مشارکت شرکت دیما پوشش سازه آغاز شده است.

کارهای انجام شده

طراحی، تولید و اجرای ۴۴۰۰۰ مترمربع نما با استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه (GRC) و نیز ترکیب GRC با کاشی سنتی اصفهان برای اولین بار در دنیا و نصب آن به روش نمای خشک.
اجرای بخش خارجی شامل آرک های بزرگ و کوچک در صحن اصلی و دروازه ها که ترکیبی از GRC و کاشی دست ساز سنتی اصفهان است.
اجرای نمای داخلی شبستان اصلی و فرعی که ترکیبی از قطعات GRC و گچ برگ منقش است.
اجرای نمای چهار گلدسته ۷۰ متری و ۱۸ گنبد با تلفیق کاشی و GRC.

چالش های پروژه

• طراحی قطعات نمونه با به کارگیری علوم مهندسی نوین در مدت سه ماه و سپس تولید و استفاده در ساخت.
• تامین تمامی مصالح مصرفی از کشور ایران
• پیچیدگی در حمل و نقل مصالح و مدیریت زمان پروژه به دلیل عدم دسترسی به کشور ترکمنستان و تغییر مسیر حمل از طریق کشورهای آذربایجان و قزاقستان.
• کمبود نیروی انسانی متخصص در کشور مقصد.

سرمایه گذار: دولت قطر
مشاور: دارالهندسه لبنان
مدت اجرا: دو سال

مسجد جامع تاجیکستان

۴۴۰۰۰ مترمربع نمای GRC

موقعیت مکانی: تاجیکستان

سال: ۱۳۹۶