طراحی سایت

ذوب آلومینیوم جنوب ایران-لامرد

آب شیرین کن-بندرعباس

خارگ (فاز 2 و3)

مسجد جامع شهر دوشنبه (تاجیکستان)

محوطه شرقی پروژه ایران مال

متانول سبلان (فاز 2)-عسلویه

محوطه روی گالری جنوبی ایران مال

پارکینگ در طبقه P4 ایران مال

عایق پلی یوریای دریاچه ایران مال

دریاچه ایران مال

ساختمان اداری و مدیریتی شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب - زنجان

ساختمان اداری و مدیریتی شرکت مجتمع آلومینیوم جنوب - لامرد

ساختمان مدیریتی شرکت نفت و گاز اروندان در میدان نفتی یادآوران

سایت اداری و کمپ اقامتی شرکت NFC چین - لامرد

توسعه کمپ پایونیر شرکت SINOPEC - میدان نفتی یادآوران

ساختمان های اداری و خدماتی پتروشیمی سبلان - عسلویه

کمپ اداری پردیس 1 شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

کمپ پردیس آذر، شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

ساختمان های تجهیز مدیریت پیمان - ایران مال

الفین-عسلویه

فرودگاه بغداد - عراق

ساختمان های خوابگاهی و مدیریتی (VIP) کارخانه گندله سازی گل گهر

العامریه بغداد - عراق فاز 2

العامریه بغداد - عراق فاز 1

انبار کارخانه گندله سازی گل گهر

سایت اداری و ساختمان های خوابگاهی پروژه تصفیه خانه فاضلاب الکفل و الناصریه - عراق

ساختمان های اداری و خدماتی کارخانه گندله سازی گل گهر

ساختمان اداری شرکت عمران پردیس

ساختمان های اداری و تجهیزکارگاه شرکت ترکیه ای کوزو

ورزشگاه، رستوران و سوئیت مدیریتی شرکت نفت - عسلویه فاز 12

سایت تجهيزكارگاه شرکت سماراه در شهر جدید پرند

سایت کمپ خوابگاهی پروژه 16 هزار واحد مسکونی شهر جدید پرند

ساختمان های اداری و کارگزاری شرکت عمران شهر جدید پرند

ساختمان کلینیک پروژه سد سیاه بیشه

ساختمان های تجهیزکارگاه و خوابگاهی پروژه التيمور مشهد

كمپ 1100 نفره مدیریتی و مهندسی پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی - فاز 12 EPC-2

ساختمان های اداری شرکت کیسون در پروژه توسعه ميدان گازي پارس جنوبی

ساختمان های اداری و خدماتی تجهیز پروژﻩ - فاز 12 EPC-2 عسلویه

سایت تجهيزكارگاه ميدان گازي پارس جنوبی

ساختمان های اداری و خدماتی پروژﻩ4000 واحدی مسکونی زاگرس كرمانشاه

سایت اداری و تجهيزكارگاه پروژﻩ 16 هزار واحد مسکونی شهر جديد پرند

ساختمان ورزشگاه پروژﻩ مونوريل شهر قم

سایت اداری و تجهيزكارگاه شرکت کیسون در پروژﻩ مونوريل قم

پروژﻩ باغ کتاب شهر تهران

ساختمان های اداری و خدماتی پروژﻩ تصفیه خانه فاضلاب شهر بندر انزلی

سایت اداری، خدماتی و خوابگاهی پروژﻩ تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز

پروژﻩ ستاره خلیج فارس بندر عباس

ساختمان های اقامتی و خدماتی پروژﻩ سد سیاه بیشه

سایت تجهيزكارگاه پروژﻩ باغ کتاب تهران

سایت تجهيزكارگاه شرکت کیسون در پروژﻩ شهر کالاباسو کشور ونزوئلا

کارخانه تولید لوله های بتن پلیمری