طراحی سایت

طراحی، تدارک و ساخت سایت اداری و کمپ اقامتی شرکت NFC چین در منطقه ویژه اقتصادی لامرد-1394

پروژه در دست احداث مجتمع آلومینیوم جنوب، در منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد، بزرگترین مجتمع تولید آلومینیوم در خاورمیانه خواهد بود.
تدارک، اجرا و ساخت ده ساختمان غیر صنعتی اصلی این پروژه به مساحت تقریبی 13000 مترمربع، بر عهده شرکت ویما می باشد.
سر در اصلی ورودی که ترکیبی از سازه بتنی و فلزی و المان های نگهدارنده کابلی و چادر مخصوص، در ارتفاع 25 متری با دهانه ای نزدیک به 45 متر می باشد، به لحاظ مهندسی و اجرایی، اهمیت ویژه ای دارند.
اسکلت کلیه ساختمان های بتنی، سقف ها به صورت دال و معماری نمای ساختمان ها ترکیبی از سنگ خشک، کامپوزیت، کرتین وال و شیشه می باشد. این قرارداد با شرکت NFC کشور چین منعقد گردیده و به جز پیچیدگی های فنی و اجرایی، به لحاظ زمان بندی بسیار فشرده و خاص می باشد.