طراحی سایت

طراحی، تدارک و ساخت پروژه "توسعه کمپ پایونیر شرکت SINOPEC" در میدان نفتی یادآوران-1394

مهمترین ویژگی پروژه یادآوران انجام حجم عظیمی از فعالیت های طراحی، تدارک و اجرا در بازه زمانی 70 روز است. توان اجرایی بالا، پیش ساختگی، تکنیک ها و روش های نوین در ساخت و اجرای کمپ با اتکا به توانایی ها و کارآمدی نیروهای متخصص و مجرب شرکت، همراهی و همسویی پرسنل و مدیریت اجرایی، برنامه ریزی و هدایت توانمند مسیر کاری از مشخصه های به کار رفته در اجرای پروژه یادآوران بوده است. انجام پروژه های قبلی ویما در صنعت نفت و گاز بستری را فراهم نموده بود تا مجری این طرح (شرکت چینی سینوپک) شرکت ویما را به عنوان سازنده کمپ انتخاب کند.