طراحی سایت

تغییر کاربری کمپ اقامتی پردیس 1 شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر به کمپ اداری-1393

ساخت شهری کوچک و مدرن به همراه کلیه تأسیسات زیربنایی در مدت 8 ماه به صورت EPC و با رعایت کلیه استانداردهای ملی و بین المللی در مرز مهران برای اقامت 300 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت نفت از مهمترین ویژگی این پروژه است. زیبایی و کیفیت بسیار بالای مواد و مصالح و اجرای پروژه در گرمای طاقت فرسا و بدون امکانات منطقه نفتی آذر این پروژه را شاخص نموده است. امکانات رفاهی ویژه و لوکس کمپ پردیس آذر، بیابان وحشی مرز عراق را به محیطی دلچسب و مطبوع جهت آسایش مدیران کارآمد تبدیل کرده است.
تلفیق کار دقیق مهندسی و استفاده از فناوری های مدرن طراحی، تدارک و اجرا در شرایط سخت محیطی، انجام موفق پروژه را در محدوده زمان قراردادی رقم زده است.