طراحی سایت

طراحی، تدارک و ساخت كمپ 1100 نفره مدیریتی و مهندسی پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی فاز 12 EPC-2- 1389

با توجه به اهمیت بالای ساخت و تکمیل این پروژه در زمان کوتاه و ارتقاء سطح کیفی کمپ های اقامتی با استفاده از فناوری های نو، طراحی، تدارک و اجرای پروژه در دستور کار این شرکت قرار گرفت. فعالیت طراحی، تدارک و اجرای همزمان در کلیه جبهه های مختلف این پروژه و با توجه به شرایط آب و هوایی تابستان عسلویه اجرای آن را در نوع خود شاخص نموده است.
در این پروژه، 22 دستگاه ساختمان 2 طبقه با استفاده از سازه LSF و پوشش فایبر سمنت بورد و 8 ساختمان جنبی با استفاده از سازه فضایی جهت اقامت 1100 نفر طراحی، تدارک و اجرا شده است.