طراحی سایت

طراحی، تدارک و ساخت سایت اداری و تجهيزكارگاه پروژﻩ 16 هزار واحد مسکونی شهر جديد پرند- 1389

انجام همزمان طراحی، ساخت و اجرای تعداد زیادی ساختمان با کاربری های متنوع به صورت پیش ساخته از ویژگی های خاص این پروژه به حساب می آید.
این پروژه شامل کمپ های اقامتی، ساختمان های اداری و مدیریتی، آشپزخانه و رستوران، انبارها، تعمیرگاه، آمفی تئاتر و سایر ساختمان های مورد نیاز پروژه 16 هزار واحد مسکونی پرند است، که جمعاً در حدود 20 هزار متر مربع ساختمان می باشد.