طراحی سایت

طراحی، تدارک و ساخت سایت تجهيزكارگاه شرکت کیسون در پروژﻩ شهر کالاباسو کشور ونزوئلا – 1385

بخش اصلی پروژه با توجه به توانایی های فنی و مهندسی و امکانات ویژه تولید، در ایران ساخته شده و به محل اجرای پروژه انتقال داده شده است. ترکیب مصالح و تولیدات بومی با بخش های پیش ساخته و منتقل شده از ایران، سرعت و کیفیت حدود 4500 مترمربع زیربنای تجهیزکارگاه این پروژه را به کاری زیبا و شاخص تبدیل نموده و توانسته قابلیت های فنی مهندسی و اجرایی شرکت ویما را در عرصه بین المللی آشکار نماید.