طراحی سایت

اجرای تأسیسات و نما و کف طبقه P4-ایران مال به متراژ 40.000 مترمربع زیربنا-سال 1396

32000 مترمربع بتن مسلح کف پرداخت شده با ماله پروانه ای
انجام کلیه عملیات تأسیسات مکانیکی شامل: لوله کشی، جمع آوری آب های سطحی، سیستم اطفاء حریق، تأسیسات بهداشتی سرویس ها و کانال های تهویه
انجام کلیه عملیات تأسیسات برقی، شامل: نصب تابلوهای روشنایی، اعلام حریق، شبکه توزیع، لوله های کاندونیت، سینی گذاری و کابل کشی های جریان متوسط و ضعیف کل محوطه، نصب و راه اندازی تجهیزات روشنایی سیستم های اعلام حریق و مدیریت هوشمند
انجام کلیه عملیات سفت کاری و نازک کاری فضاهای مختلف پارکینگ و لابی ها