طراحی سایت

طراحی، تدارک و اجرای 28000 مترمربع عایق پلی یوریای دریاچه ایران مال-سال 1395

طراحی، تأمین و اجرای 17.000 مترمربع سازه کلدفرم گالوانیزه گرم با استفاده از سقف عرشه فولادی (با باربری 5 تن بر مترمربع) طی سه ماه
طراحی و اجرای دریاچه به وسعت 12.000 متر مربع بر روی ساختمان 6 طبقه
طراحی و اجرای فوم بتن با مقاومت 3 مگاپاسکال 7000 مترمکعب با دانسیته 800 کیلوگرم بر مترمکعب
طراحی و اجرای عایق پلی یوریا در سطح دریاچه به مساحت 12500 مترمربع در سه لایه