طراحی سایت

ساختمان سازی سریع الحداث

این پروژه ها بر اساس استانداردهای مهندسی و به صورت تیپ های پیش ساخته، با فناوری مدرن و جهت استفاده در کمپ های دائمی در شرایط آب و هوایی مختلف طراحی، تدارک و اجرا شده اند. سرعت و کیفیت در طراحی، تهیه قطعات پیش ساخته و اجرای کل پروژه شاخص این گروه از پروژه هاست. زیبایی و دوام این نوع ساختمان ها نیز از ویژگی های بارز آن ها به حساب می آید. این ساختمان ها علیرغم سرعت بالای اجرا، کیفیت عالی و قابلیت انتقال به سایر محل ها دارای تمام ویژگی ها و استانداردهای دائمی می باشند.