پروژه کمپ فولاد مبارکه

پروژه کمپ فولاد مبارکه

  • پروژه احداث ساختمان‌های پیش ساخته کمپ فولاد مبارکه
  • تاریخ اتمام پروژه: 1401
  • محل اجرا پروژه: اصفهان

پروژه احداث ساختمان‌های پیش ساخته کمپ فولاد مبارکه اصفهان، در این پروژه 5 باب ساختمان اداری احداث شد. این کمپ شامل سه ساختمان اداری، رستوران و غذاخوری کارکنان بود.

کارهای انجام شده:

عملیات احداث سه ساختمان اداری به مساحت های ۴۱۷،۵۴۵ و۵۴۲ متر مربع

رستوران  اصلی به مساحت ۱۲۴۵ متر مربع

غذا خوری کارکنان به مساحت ۲۵۸ متر مربع

محوطه سازی شامل اجرای پیاده 

کارفرما: 

شرکت پترو صنعت کیسون

مدت زمان اجرا: ۱۰۰ روز