مسجد جامع تاجیکستان​

مسجد جامع تاجیکستان​

 • طراحی، ساخت و نصب نمای داخلی و خارجی مسجد جامع
 • تاریخ اتمام پروژه: 1396
 • محل اجرا پروژه: تاجیکستان

طراحی، ساخت و نصب نمای داخلی و خارجی مسجد جامع دوشنبه

مسجد جامع دوشنبه در کشور تاجیکستان با گنجایش ۱۰۰ هزار نفر و مساحت ۱۲ هکتار، بزرگترین مسجد جامع آسیای میانه به شمار می رود. پروژه ساخت این مسجد از سال ۲۰۱۱ کلید خورده است و پس از طی مراحل اولیه و اتمام سازه اصلی و تکمیل نقشه برداری نما، عملیات اجرایی نمای آن از سال ۲۰۱۶ با مشارکت شرکت دیما پوشش سازه آغاز شده است.

نمای مسجد تاجیکستان

کارهای انجام شده:

 • طراحی، تولید و اجرای ۴۴۰۰۰ مترمربع نما با استفاده از بتن مسلح به الیاف شیشه (GRC) و نیز ترکیب GRC با کاشی سنتی اصفهان برای اولین بار در دنیا و نصب آن به روش نمای خشک.
 • اجرای بخش خارجی شامل آرک های بزرگ و کوچک در صحن اصلی و دروازه ها که ترکیبی از GRC و کاشی دست ساز سنتی اصفهان است.
 • اجرای نمای داخلی شبستان اصلی و فرعی که ترکیبی از قطعات GRC و گچ برگ منقش است.
 • اجرای نمای چهار گلدسته ۷۰ متری و ۱۸ گنبد با تلفیق کاشی و GRC.

چالش ها

 • پیچیدگی در حمل و نقل مصالح و مدیریت زمان پروژه به دلیل عدم دسترسی به کشور ترکمنستان و تغییر مسیر حمل از طریق کشورهای آذربایجان و قزاقستان
 • طراحی قطعات نمونه با به کارگیری علوم مهندسی نوین در مدت سه ماه و سپس تولید و استفاده در ساخت
 • کمبود نیروی انسانی متخصص در کشور مقصد
 • تامین تمامی مصالح مصرفی از کشور ایران

اطلاعات پروژه:
• سرمایه گذار: دولت قطر
مشاور: دارالهندسه لبنان
• مساحت اجرائی: ۴۴۰۰۰ مترمربع نمای GRC
• مدت زمان اجرا: ۱۱ ماه