پروژه واحدهای مسکونی پرند

پروژه واحدهای مسکونی پرند

  • ساختمان های اداری و خدماتی پروژه ۱۶۰۰۰ واحد مسکونی
  • تاریخ اتمام پروژه: 1390
  • محل اجرا پروژه: شهر جدید پرند، ایران

انجام هم زمان ،طراحی ساخت و اجرای تعداد زیادی ساختمان با کاربریهای متنوع به صورت پیش ساخته از ویژگی های خاص این پروژه به حساب می آید. این پروژه شامل کمپهای اقامتی ساختمانهای اداری و مدیریتی آشپزخانه و رستوران انبارها ،تعمیرگاه آمفی تئاتر و سایر ساختمان های مورد نیاز پروژه ۱۶ هزار واحد مسکونی پرند است که جمعاً در حد ود ۲۰ هزار متر مربع ساختمان می باشد. پس از گذشت ۸ سال از ساخت ساختمانهای این پروژه زیبایی و د وام آنها معماری تاسیسات و سازه همچنان جلب توجه می‌کند.

اطلاعات پروژه:

ساختمان های اداری و خدماتی پروژه ۱۶۰۰۰ واحد مسکونی

خوابگاه های پروژه ۱۶۰۰۰ واحد مسکونی

کارفرما: شرکت طرح و ساخت مسکن، کیسون
تاریخ اجرا پروژه: 1390