کمپ‌های EPC2 عسلویه

کمپ‌های EPC2 عسلویه

• احداث کمپ‌های مهندسی با ظرفیت 1100 نفر
• تاریخ اتمام پروژه: 1390
• محل اجرا پروژه: عسلویه

طراحی و ساخت کمپ‌های مهندسی فاز ۱۲ عسلویه

کمپ مدیریتی عسلویه برای اسکان پرسنل فاز ۱۲ اجرا شده است که به نیاز کارفرما برای استقرار ۱۱۰۰ نفر از مدیران ارشد، مهندسین و کارشناسان پاسخ گفته است. این پروژه تمامی نیازهای اقامتی کارکنان شرکت نفت و گاز پارس را در نظر گرفته است.

کارهای انجام شده

طراحی، تدارک و اجرای ۲۲ بلوک دوطبقه با زیربنای ۱۳۲۰۰مترمربع و ظرفیت ۱۱۰۰ نفر در چهار گروه VIP، مدیریت ارشد، مهندسی و کارمندی با سازه LSF.

ساختمان های جنبی با اسکلت سازه فضایی (مجموعا ۷۰۰۰ مترمربع) شامل:

اطلاعات پروژه:

  • کارفرما: شرکت کیسون
  • کارفرمای اصلی: شرکت پتروپارس
  • تعداد واحد اجرائی: ۲۲ بلوک دوطبقه  
  • محل اجرای پروژه: 1390
  • مدت اجرا: ۱۱ ماه
  • مساحت کل پروژه ۱۸ هزارمتر مربع