کمپ اداری مدیریتی اراک

کمپ اداری مدیریتی اراک

  • طراحی، تامین و ساخت کمپ پروژه اراک
  • تاریخ اجرا پروژه: 1401
  • محل اجرا پروژه: اراک

این کمپ شامل ،طراحی تدارکات و ساخت (EPC) ساختمانهای اد اری مدیریتی و پشتیبانی پروژه طرح اقدام ملی مسکن در شهر اراک به مساحت ۱۳۵۰ متر مربع میباشد با توجه به محدویت زمان از طرف کارفرمای پروژه شرکت کیسون این پروژه با در نظر گرفتن ظرفیتهای شرکت ویما با چابکی تمام ظرف مدت ۹۰ روز کاری مطابق برنامه در حال اجرا است.

اطلاعات پروژه:

پروژه اراک
کمپ اداری مدیریتی Management Camp
متراژ : ۱۳۵۰ متر مربع
کارفرما شرکت کیسون